Aukstuma un saldēšanas iekārtu montāžas darbu projekti

2016. gadā realizētie projekti - AGV Serviss, SIA

2016. gadā realizētie montāžas darbu projekti:

 1. AS Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona aukstuma iekārtu vadības sistēmu tehniskā risinājuma ar shēmām izstrāde un izbūve. 
 2. AS Rīgas Piena kombinātS saldētavas 2. un 3. stāva ventiļu mezglu nomaiņa. 
 3. SIA ‘’Orkla Confectionery&Snacks Latvija’’ šķidruma dzesēšanas iekārtas kondensātora nomaiņa. 
 4. AS Rīgas Piensaimnieks, šokolādes sieriņu līniju amonjaka cauruļvadu un ventiļu staciju nomaiņa. 
 5. SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””, jaunu amonjaka sūkņu piegāde un uzstādīšana. 
 6. Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", Zivju paviljona aukstuma apgādes kompresora bloka projektēšanu un uzstādīšanu. 
 7. SIA "BraDava" Vertikālo plākšņu ātrsaldētāju apsaistes darbi. 
 8. AS „Rīgas Piena kombināts” ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve laboratorijas R’n’D nodaļā. 
 9. SIA “Olimpiskais centrs „Ventspils”” „Saldēšanas iekārtas dzesētāja piegāde un uzstādīšana”. 
 10. „HKScan Latvia” AS Aukstumapgādes sistēmas rekonstrukcija telpām Nr.5-10/14/17. 
 11. „HKScan Latvia” AS GENEGLACE ledus ģenerātors F 200SBF ar sāls dozēšanas sistēmu, piegāde un pievienošanajams centralizētai NH3 aukstumapgādes sistēmai. 
 12. SIA "Deglava Real Estate" (RIMI DC), esošās aukstuma apgādes sistēmas uzlabošanas/pārbūves darbi un nepieciešamo iekārtu piegāde un uzstādīšana.
2015. gadā realizētie projekti - AGV Serviss, SIA

2015. gadā realizētie montāžas darbu projekti:

 1. SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", šķidruma dzesēšanas iekārtas kondensātora nomaiņa. 
 2. SIA “FOREVERS” Gaisa dzesētāja montāžu koridorā un pieslēgšanu esošam NH3 aukstumapgādes kontūram. 
 3. SIA "Grants & Ko" jauna kondensātora piegāde un montāža. 
 4. AS „Rīgas Miesnieks”, amonjaka saldēšanas iekārtas kondensātora nomaiņa. 
 5. SIA ‘‘SANARE KRC JAUNĶEMERI’’, koncertzāles ventilācijas sistēmas rekonstrukcija. 
 6. AS ‘‘Valmieras stikla šķiedra’’ ūdens atvēsināšanas sistēmas rekonstrukcija. 
 7. SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””, bobsleja trases cauruļvadu montāžas darbi. 
 8. A/S „SATIKSME loģistika” (EUGESTA) , aukstuma aprīkojums noliktavas telpai Dzirciema ielā 119b, Rīgā. 
 9. Biedrība "Latvijas Zivsaimnieku asociācija", pārvietojamā konteinera tipa ledus ražošanas un uzglabāšanas iekārtas ar minimālo ražību 10 tn /24h piegāde un montāža. 
 10. AS „Rīgas Miesnieks”, FUNK ledus ģenerātora FRV 3000 ar iznesamu kompresora - kondensātora agregātu, komplektā ar siltummaini piegāde, uzstādīšana un palaišana-regulēšana. 
 11. SIA “REMUS ELEKTRO”, ventilācijas sistēmas projektēšanas, piegāde, montāža un uzstādīšana renovējamās ģērbtuvju telpās Rīgā, Krustpils ielā 119. 
 12. AS „Rīgas Miesnieks”, Artēziskā ūdens dzesēšanas sistēmas izbūve. 
 13. AS Tukuma Piens, ventilācijas sistēmas piegāde un montāža, un esošo gaisa dzesētāju demontāža un montāža. 
 14. SIA "Baltic Dairy Board", ledus ūdens sagatavošanas aukstuma iekārtas un ledus ūdens cauruļvadu kontūra piegāde un montāža. 
 15. SIA "Baltic Dairy Board", ventilācijas sistēmu piegāde un montāža.